Kalsium – mihin sitä tarvitaan?

Kalsium on luuston tärkein rakennusaine (1). Elimistö tarvitsee kalsiumia rakentaakseen luita ja pitääkseen ne vahvana – muista huolehtia omasta kalsiumin tarpeestasi elämäntilanteesi mukaan.

Jos elimistö ei saa riittävästi kalsiumia, luusto alkaa luovuttaa sitä tärkeiden elintoimintojen turvaamiseksi, ja tästä syystä luusto alkaa haurastua ja heikentyä. Tämä voi johtaa osteoporoosiin. Hauraat luut murtuvat helpommin. Kalsium ja D-vitamiini yhdessä ovat välttämättömiä lujan luuston rakentumiselle, sillä D-vitamiini parantaa kalsiumin imeytymistä. (1.) D-vitamiinilisien käyttö on hyödyksi erityisesti maitotuotteita tai kalaa välttäville (2).

Kalsiumia elämäntilanteen mukaan

Kalsiumin saannin pitäisi olla vähintään 800mg päivässä, mutta tarve vaihtuu iän ja elämäntilanteen mukaan: esimerkiksi naisilla raskaus, imetys sekä vaihdevuodet lisäävät kalsiumin tarvetta. Myös kasvava nuori tarvitsee enemmän kalsiumia. Tarkista kalsiumin saantisuositukset (linkki etusivun taulukkoon). (1.)

Kalsium vaikuttaa moneen

Veren seerumin kalsiumpitoisuutta säädellään erittäin tarkasti, koska sen muutokset aiheuttaisivat vaikeita häiriöitä hermoston ja lihasten toiminnassa, muun muassa tajunnassa ja sydämen rytmissä. Jos kalsiumia ei ole näihin tarkoituksiin riittävästi käsillä, sitä irrotetaan luustosta, josta sitä on aina
saatavissa verenkiertoon. Jos kalsiumin saanti ravinnosta on pitkään puutteellista, tämä saattaa heikentää luun mineraalitiheyttä (5).

Lähteet:
1) Osteoporoosi käypä hoito
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24065#suositus
2) Helldán A. ym. (toim.) Fin- ravinto 2012 -tutkimus – The National FINDIET 2012 Survey. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 16/201
3) Kalsiumin saanti ja sen riskiryhmät Suomessa /Reijo Laatikainen 31.5.2018
4) http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00029&p_hakusana=kalsium
5) Terveyskirjasto
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00029&p_hakusana=kalsium

Calcichew® D3 Extra 500 mg/20 mikrog, appelsiini ja sitruuna purutabletit. Calcichew® D3 Opti mansikka-meloni 500 mg/25 mikrog purutabletti. Kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon aikuisilla ja iäkkäillä sekä osteoporoosin hoidon tukena, jos potilaalla on kalsiumin ja D-vitamiinin puutoksen riski. Ei lapsille tai nuorille. Älä käytä jos sinulla on munuaiskiviä tai vaikeita munuaisvaivoja. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen valmisteen käyttöä, jos käytät muita lääkkeitä. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Markkinoija: Orifarm Healthcare Oy. Apteekista.

1 Osteoporosis Foundation, IOF Compendium of Osteoporosis, 2nd edition, 2019.
2 Arikoski P. et al, Luuston terveys lapsuus- ja nuoruusiässä, Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 2002;118(12):1251-1258